FORSIDE : LEDIGE STILLINGER : OM GRØNLAND : INDRYK ANNONCE : OM NJG :
SØG:

Nyeste artikler

Om Grønland | Vikar i Grønland

Vikar i Grønland

En vidunderlig og lærerig oplevelse
Nytårsdag 1999 lagde jeg nøglerne til min klinik på skrivebordet, jeg havde fjernet billeder af børn og børnebørn, slettet indkodede telefonnumre, tømt mit skrivebord og skab. Dette var afslutningen på 22 år i gynækologisk speciallægepraksis i Aalborg. 2. januar startede jeg på gynækologisk/obstetrisk afdeling i Aalborg, hvor jeg kunne lære moderne operationsteknik, indikationsstilling samt obstetrik.

Det blev en intensiv og lærerig måned.

2. februar tog jeg flyveren til København, videre til Narsarsuaq og til sidst med helikopter til Qaqortoq. Det var en spændende og flot flyvetur i strålende sol. Landet var dækket af sne; hvor der var åbent vand flød der isbjerge. Dette land havde jeg drømt om siden jeg blev student.
I heliporten i Qaqortoq blev jeg modtaget af personale fra sygehuset, blev kørt til en kort rundvisning på sygehuset og videre til min boplads.

Nu skulle en ny tilværelse begynde.

Sygehuset er normeret til 4 læger. Der er en chefdistriktslæge som er fastboende. Ofte er distriktslægestillinger besat med vikarer. Sygehuset har 29 senge, en gennemsnitsbelægning på 13 patienter. Der er ca. 50 fødsler om året.

Arbejdet starter kl. 8 om morgenen, hvor der er røntgenkonference. Derefter er der en kort konference, hvor den ledende sygeplejerske fra sengeafdelingen gennemgår de indlagte patienter. Vagthavende går stuegang, de øvrige læger går i ambulatoriet, hvor der er sat patienter til undersøgelse hos de enkelte læger.

Man forsøger at lade den samme læge fortsætte med den samme patient, hvilket giver kontinuitet i arbejdet. Der er ikke praktiserende læger i byen, så al patientbehandling foregår i ambulatoriet, og er der behov for indlæggelse, er det de samme læger, der fortsætter behandlingen.
Under min 6 måneders ansættelse i Qaqortoq har jeg oplevet stor villighed til interkollegial hjælp og stor hjælpsomhed fra plejepersonalets side samt åbenhed overfor nye behandlingsforslag.

Onsdag er fast operationsdag, hvor elektiv kirurgi foretages af den læge, der er kompetent til det. Det drejer sig om explorativ laparotomi med fjernelse af ovariecyster eller sterilisation. Der bliver fjernet forskellige hudtumorer, tidligere indopererede søm og skruer. Der bliver foretaget abrasio, dysplasi undersøgelser, konisationer og ab. prov.

Til stedet er knyttet 3 bygder som besøges af en læge, jordemoder, sundhedsplejerske og tolk ca. 1 gang hver måned. Turen forgår med båd eller helikopter og varer en arbejdsdag. Vagterne fordeles ligeligt mellem de ansatte læger, de strækker sig over 1-3 døgn, holdes fra hjemmet, man har mobiltelefon og bil til rådighed. Man har ikke en bagvagt. Man kan tilkalde de andre læger, såfremt de er tilgængelige, ellers må man søge hjælp hos overlægerne i Nuuk eller på RH.


Qaqortoq er smukt beliggende ved havet og med Storsøen i baggrunden. Byen er livlig og velfungerende og præget af at være en uddannelsesby. Der er skole, gymnasium, handelskole (EFG) og højskole. Der er en stor brugs og KNI og flere tøj- og sportsforretninger. Der er aftenskoleundervisning og fritidsundervisning og rige muligheder for fjeldvandring, sejllads, fiskeri og jagt. Der er en kajakklub ved søen.

Det har for mig været en positiv og god oplevelse at komme til sygehuset i Qaqortoq. Det har været overvældende og svært og givet søvnløse nætter, når jeg erkendte, at jeg som specialiseret læge har fulgt for lidt med i udviklingen af almen medicin. Heroppe har jeg læst meget, lært meget af kollegaer, lært af sygeplejepersonalet. Det tætte samarbejde har gjort, at hver arbejdsdag har været en god dag. Det sociale liv omkring sygehuset har gjort hver fridag til en god dag.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne i Qaqortoq, er du velkommen til at kontakte mig:


Birgit Wisborg Thomsen
Toldbodgade 23
9000 AALBORG
Tlf. 98 12 25 00
bwt@dadlnet.dk

eller på Sygehuset i Qaqortoq
Tlf. (00 299) 64 22 11

Nyeste stillinger