FORSIDE : LEDIGE STILLINGER : OM GRØNLAND : INDRYK ANNONCE : OM NJG :
SØG:

Nyeste artikler

Om Grønland | Grønland - kort fortalt

Grønland - kort fortalt

Kalaallit Nunaat – Menneskenes Land.

Statsform: Selvstyre i rigsfællesskab med Danmark. Areal: 2,17 mio. km2, heraf 410449 km2 isfrit areal. Befolkning: ca. 56.000 indbyggere. Hovedstad: Nuuk (Godthåb) ca. 15.000 indbyggere. Møntenhed: Danske kroner (DKK).


Grønlands selvstyre: Efter et klart folkeafstemningsresultat til fordel for indførelsen af selvstyre i Grønland, er arbejdsopgaven for Selvstyrekontoret i 2009 at beskæftige sig med det forberedende arbejde med indførelsen af selvstyret d. 21. juni 2009. Ydermere skal Selvstyrekontoret løbende oplyse offentligheden om den i gangværende selvstyreproces og relevante spørgsmål om selvstyre.
Udover disse funktioner havde og har Selvstyrekontoret rådgivende funktion for
Grønland. Dermed har Grønland fået større selvstændighed. Skiftet fra hjemmestyre til selvstyre betyder, ud over at Grønland får ejerskab over sin undergrund, at grønlænderne i folkeretslig forstand bliver anerkendt som folk, og at grønlandsk fra nu af er det officielle sprog på de mere end to millioner kvadratkilometer af fjeld og is.

Selvstyret indtræder på Grønlands nationaldag 30 år efter, at samme dronning 1. maj 1979 i samme sal overrakte originaleksemplaret af Hjemmestyreloven til daværende landstingsformand, Lars Chemnitz, og gav dermed landet sin egen lovgivende og udøvende myndighed.

Fremover kan landet selv hjemtage ansvarsområder fra den danske stat, når man ønsker det.

Efter valget til landstinget, den 2. juni 2009, overtog partiet IA - (Inuit Ataqatigiit), ledet af Kupiik Kleist, formandsposten i det grønlandske landsting.

Grønland - Jordens største ø. Ligger i Arktis og er geografisk set en del af Noramerika. Har siden 1700 tallet været under dansk indflydelse, først som koloni og siden 1979 som en del af rigsfællesskabet med udstrakt hjemmestyre. Grønland var det navn som Erik den Røde omkring år 985 brugte til det nye land for at lokke nybyggere til fra Island og Norge. Sådan fortælles det i den senere Groenlendiga saga, der er skrevet i begyndelsen af 1200 tallet. Flere mener dog, at det snarere var de grønne fjordes overdådige frodighed der begejstrede navngiveren. Erik den Røde påbegyndte en nordbokolonialisering af øen. Nordboerne samledes i to bygder. Østerbygden og Vesterbygden. En klimaforværring var medvirkende til, at nordboerne uddøde i 1400 tallet. Dansk kolonisation indledtes i 1721 med Hans Egedes landgang ved Nuuk (Godthåb). Fra 1776-1950 havde Kongelige Grønlandske Handel (KGH) monopol på al handel. I 1951 åbnedes Thule Air Base. I 1979 etableredes hjemmestyret og fik stort set alle indre områder underlagt sig. Udenrigs- og sikkerhedspolitik, internationale aftaler, og råstofudvikling er dog undtaget fra hjemmestyraftalen. Nationalparken i Nord- og Østgrønland er verdens største fredning. Størstedelen af landet er dækket af Indlandsisen. De største isfri områder findes i det tørre Nord- og Nord/Østgrønland og i Syd/Vestgrønland hvor klimaet er mildest. Den mellemste del af vestkysten er almindeligvis isfri hele året. Klimaet er polart med lange vintre. Permafrost i jorden stiller særlige krav til byggeri og andre anlægsarbejder. Dyrelivet er sparsomt på land, medens havene er meget rige på fisk, sæler og hvaler. Den oprindelige befolkning er Inuit, der i flere omgange er indvandret fra Nordamerika. Hertil kommer et stort antal danskere, der fortsat udgør en del af arbejdsstyrken i Grønland. Befolkningen i Grønland har altid været meget mobil. Man har bevæget sig med efter fangstdyrene. Dynamikken fortsætter nu som en koncentration af indbyggere, der søger til de større byer, mens mange småbygder er blevet affolket og nedlagt. Hjemmestyret viser dog bygderne en meget stor omsorg og bevågenhed idet man opfatter det gamle fanger- og fiskerliv som den nationale tradition og en del af kulturarven. Grønland er et velfærdssamfund med en stor og veludviklet servicesektor. Moderniseringen af samfundet har medført mange sociale og sundhedsmæssige opgaver. Basiserhvervet er fiskeri, især efter rejer, hellefisk og torsk. Der er en høj bevågenhed omkring olie og anden mineraleftersøgning.Nyeste stillinger