FORSIDE : LEDIGE STILLINGER : OM GRØNLAND : INDRYK ANNONCE : OM NJG :
SØG:

Nyeste artikler

Om Grønland | Folkeskolen i Grønland

Folkeskolen i Grønland

Skolefakta – ganske kort

Den grønlandske folkeskole er en kommunal skole under Grønlands Hjemmestyre.

I kommunerne er det kommunalbestyrelsen, der træffer bestemmelse om folkeskolens forhold.
Ved hver skole er der skolebestyrelser.

Grønland er inddelt i 18 kommuner. I de fleste kommuner er der en eller flere byskoler og et antal bygdeskoler.

De større byskoler er mindst to-sporede.

Eleverne i folkeskolen undervises i grønlandsk, og dansk er første fremmedsprog.

Skolen er opdelt i en forskole på et år og en grundskole på otte år. Der er ni års undervisningspligt, og eleverne har mulighed for at gå endnu to år i skole.

I de ældste klasser, 10. og 11. klasse, bliver eleverne delt i to linier:
Almen linie, der især retter sig mod erhvervsuddannelser, og uidet linie, der især retter sig mod gymnasial uddannelse.

I næsten samtlige bygder kan der tilbydes undervisning i hele grundskoleforløbet, og i større bygder tilbydes undervisning i 10. og 11. skoleår.
På de fleste byskoler tilbydes endvidere afsluttende grundskoleforløb med almen og udvidet afgangseksamener, der gennemføres som voksenundersvisning.

I skoleåret 20065/06 blev undervisningen varetaget af 943 ledere, lærere og forskolelærere hvoraf ca 77% var grønlandsksprogede.

Skoleforløbet er inddelt i tre trin:
Yngstetrinnet: 1. – 3. skoleår
Mellemtrinnet 4. – 7. skoleår
Ældstetrinnet: 8. – 10. skoleår

Der undervises i dansk og grønlandsk på alle trin og i engelsk fra mellemtrinnet. Fra 8. årgang tilbydes der undervisning i et 3. fremmedsprog f.eks. tysk eller fransk.

Der var i skoleåret 2005/06 11079 elever i folkeskolen.

Klassekvotionten spænder fra 10 elever til 21.

14. aug. 2006 åbnede Nuuk Internationale Friskole i helt nye bygninger.

Se i øvrigt www.kanukoka.gl De Grønlandske Kommuners LandsforeningNyeste stillinger